top of page
Schermafbeelding 2021-12-31 om 16_edited.png

Privacy

Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk dat wij rapportage bijhouden van de coachingssessies. Uiteraard doen wij dit met uiterste zorgvuldigheid om de privacy te waarborgen. Dit houdt onder andere in dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw dossier.

De rapportage bevat aantekeningen over de coachsessies. Jouw coach is de enige die toegang heeft over deze rapportage en hierover voeren wij beroepsgeheim. De gegevens kunnen uitsluitend voor andere doeleinden gebruikt worden onder expliciete toestemming van de jou en kunnen gebruikt worden bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit kan ook het geval zijn wanneer er sprake is van intercollegiale toetsing, waarbij het rapport geanonimiseerd wordt.

Een klein deel van de gegevens uit de rapportage wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

De gegevens in de rapportage blijven 5 jaar bewaard, zoals wettelijk vastgelegd.

Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt ten tijde van het coachingstraject vragen wij je eerst dit te melden bij je coach. Mogelijk zijn we in staat om samen tot een oplossing te komen. Wanneer je vind dat je een klacht moet melden, dan kan dit bij onze beroepsvereniging, de NOBCO. Informatie kun je vinden door middel van het aanklikken van deze link: Klachtenprocedure NOBCO

bottom of page